Giriş yap
Kimler hatta?
Toplam 7 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 7 Misafir

Yok

Bütün listeye bak

Anahtar-kelime

Forum  şuanda  dinliyorsunuz  


Paylaş
Aşağa gitmek
avatar
ibrahim uyanık
Gedikli Üye
Gedikli Üye
Mesaj Sayısı : 213
Yaş : 43
Şehir : eskişehir
Puan : 1
Puanlar : 327
Kayıt tarihi : 22/07/10

Ruhsal hastalıklar ve ehliyet alımı

Bir 05/08/17, 02:38 am
. Sürücü Belgesi Almak İçin İlk BAaşvuru'da Yapılacak Psikiyatrik Muayenenin Özellikleri
1. Sürücü belgesi almak için başvuranların psikiyatrik muayene öncesi bir belge doldurup imzalamaları zorunlu tutulmalı. Bu belgede kişi;

Öfke nöbetleri, öfkelendiğinde kendini tutamayıp istemediği şeyler yapma, uyku ya da epilepsi nöbetleri (daha eklenebilir) olup olmadığını;
Herhangi bir ruhsal hastalığı olup olmadığını, varsa hastalığın adını;
Herhangi bir ruhsal hastalığın tedavisi için ilaç kullanıp kullanmadığını,kullanıyorsa ilacın adını ve ne düzende kullandığını belirtmeli.

Sürücü belgesi aldıktan sonra bir ruhsal hastalık geçirirse, bunun tedavisi için bir sağlık kuruluşuna başvuracağını ve hastalık ve tedavinin sürücü belgesi yönünden yasal ve tıbbi gereklerini yerine getireceğini taahhüt etmeli.

Sürücü adayının yalan ya da yanlış bilgi verdiği saptanırsa sürücü belgesinin süreli alınacağı ya da iptal edileceği uyarısı bu belgede yer almalı.
2. Psikiyatri uzmanı muayene öncesi bu belgeyi incelemeli ve muayenede bu belgede yer alan bilgileri değerlendirmelidir. Bunun yanında sürücülük için gerekli temel özellikler başta olmak üzere tam bir psikiyatrik muayene uygulamalıdır. İmzalanması zorunlu belgede, anamnez, gözlem ve muayenede sürücülük için gerekli temel ruhsal özelliklerle ilgili bilgi ya da kuşku durumunda tıbben gereken biyolojik ve ruhsal incelemeleri yaparak karar vermelidir.

Bir sürücüde bulunması gereken temel ruhsal özellikler:

Normal ve üstü zeka düzeyinde olmak.

Bunamış olmamak.
Kas gücü ve koordinasyonu, dikkat ve bilinci, duygu ve heyecanı, düşünceyi bozan bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olmaması.
Yukarıda sıralanan temel özelliklerin bazıları hiç bir şekilde sürücülükle bağdaşmaz durum ve hastalıklardır (zeka geriliği ya da bunama gibi). Ancak bazı hastalık ya da durumlar dönemsel özellikte olabildiğinden ya da farklı tedavi yanıtı gösterdiğinden uygun koşullar sağlandığında sürücülük belgesi almaya sürekli engel olmaz.
II. Sürücü Belgesi Olan Kişilerin Ruhsal Hastalığı Saptandığında Yapılacak Olanlar
1. Özel ya da resmi hastaneler kayıt sistemlerine psikiyatrik hastaların sürücü belgesi olup olmadığına ilişkin bilgi sorgusu eklemelidir.

2. Ayakta ya da yatarak tedaviye başvuran, sürücü belgesi olduğu öğrenilen ve yukarıda sıralanan "sürücüde olması gereken temel ruhsal özellikleri" geçici ya da kalıcı olarak bozulmuş kişiler tedavi eden hekim tarafından hastane yönetimine bildirilir. Bu bildirimde sürücü belgesinin alınmasını gerektirir tıbbi gerekçe (hastalık ya da durum), sürücü belgesinin kalıcı ya da geçici olarak alınması kararı, geçici alınma kararı verilmişse süre belirtilir.

3. Geçici süreyle sürücü belgesi alınmış kişiler bu süre sonunda psikiyatrik muayeneye gönderilir.

i. Sürücü belgesi alabilir durumu saptanan kişilere "sürücü belgesinin geri verilmesi" yönünde rapor düzenlenir. Bu durumda yeniden muayene gerektiği kanısına varılırsa süre ve aralık da raporda belirtilir.

ii. Sürücü belgesinin geri verilmesi koşullarının henüz oluşmadığı belirlenirse yeniden muayene zamanı raporda belirtilir.
iii. Sürücü belgesinin kalıcı olarak alınması yönünde kanaat oluşmuşsa bu yönde rapor düzenlenir.

4. Sürücü adayı önceden bir hastalık geçirmişse, sürücü olur raporu tedaviyi yürüten kurumca verilmelidir. Bunun yapılamadığı durumlarda muayene eden psikiyatri uzmanı rapor düzenlemek için, tedavi eden kurumdan epikriz ya da başka tıbbi belgeleri isteyebilir.

5. Kontrol muayeneleri ilk raporu veren özel ya da resmi sağlık kurumunca yapılmalıdır. Bunun olamadığı durumlarda, ilk kurumun verdiği raporun kişinin sevk edildiği sağlık kurumuna gönderilmesi zorunludur. Kontrol muayenesini yapan hekim ilk rapor örneği olmadan sürücü olur raporu düzenlememelidir.

6. Sürücü belgesi olduğunu gizlemiş kişilerin, gizledikleri ortaya çıktığında sürücü belgeleri en az 1 yıl süreyle alınır, davranışın yinelenmesi durumunda iptal edilir.
İtiraz

Ruhsal bozukluk nedeniyle sürücü belgesi geçici olarak alınan ya da iptal edilen kişiler işleme temel olan rapora itiraz edebilir.

Kişi itiraz dilekçesini sürücü belgesi işlemlerinin sürdürüldüğü Emniyet Müdürlüğü'ne verir. Emniyet Müdürlüğü itiraz eden kişiyi ve hakkındaki raporu, başka bir resmi sağlık kurumuna göndererek kişinin muayenesi ve raporun incelenmesi sonucu kişinin sürücü belgesi hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesini ister. İkinci kez itiraz edildiğinde kişi ve hakkındaki raporlar bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniği ya da bir eğitim-araştırma hastanesine gönderilerek durum hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi istenir. Bu son rapora itiraz edilemez.
Bölüm II. Yönerge

Herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık öyküsü olmayan ve şu anki durum muayenesinde de psikiyatrik rahatsızlık saptanmayan kişiler ile psikiyatrik rahatsızlık öyküsü olmasına karşın son 5 yıldır belirtisi olmayan kişilere sürücü olur raporu verilir ve 2 yıl sonra psikiyatrik muayene tekrarı önerilir.

Şu anki durum muayenesinde saptanan ve aşağıda belirtilen tanıları olan hastalar ve sürücü olur durumu;

1. Sürücü oluru sürekli olarak verilemeyecek psikiyatrik rahatsızlık ya da durumlar:

Zeka geriliği (IQ düzeyi 70’in altı)
Bunama
Kas gücü ve koordinasyonu, dikkat ve bilinci, duygu ve heyecanı, düşünceyi bozan sürekli bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olması.
2. Sürücü oluru geçici olarak verilemeyecek psikiyatrik rahatsızlık ya da durumlar:
Bu yönergede önce işlem tanımlanmış, hastalıklar ya da hastalık olmasa bile bazı ruhsal durumların kavramsal olarak tanımlanması yolu seçilmiştir. Bütün hastalık ya da ruhsal durumların sıralanması olanaksız olduğundan örnekler olarak yer alacaktır
--- bozukluk: Akut alevlenme dönemlerinde sürücü belgesi alınır, patolojinin düzelmesi ya da tedaviye yanıtın oluşması için tıbben makul bir süre (en az 3 ay) sonra yeniden muayene koşulu konur. Bu sürenin sonunda durumu sürücü olmaya uygunsa 6 ayda bir kontrol koşulu ile sürücü belgesinin geri verilmesi önerilebilir. Şizofreninin tedavi yanıtı düşüklüğü ve kronikleşme eğilimi göstermesi ya da kullanılan ilaçların giderilemeyen yan etkilerinin varlığı gibi durumlarda kalıcı olarak sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir.
İkiuçlu mani, ikiuçlu depresyon, major depresyon durumlarında da hastanın durumuna göre akut dönemlerde sürücü belgesi alınır. Subakut ve remisyon durumlarında sürücü belgesi kontrol muayeneleri koşuluyla geri verilir. Kontrol muayenelerinin süre ve aralıklarının raporda belirtilmesi gerekir.
Yaygın anksiyete, panik, fobi vb. bozukluklarda hastalığın şiddeti, yeti yitimi, kullanılan ilaçların özelliğine göre sürücü belgesi alınmayabilir ya da belirlenen süre kadar sürücü belgesi alınır.
Yaygın gelişimsel bozukluklarda hastalığın şiddeti, gidişatı, yeti yitimi, kullanılan ilaçların özelliklerine göre belirlenen süre kadar sürücü belgesi alınır. Otizm gibi tedavi yanıtı düşük ve kronikleşme eğilim göstermesi gibi durumlarda kalıcı olarak sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir.
Dürtü denetimi bozukluğu: Parlayıcı dürtü bozukluğu, sınır kişilik (dürtüsellik yüksekse), antisosyal kişilik (dürtüsellik yüksekse) bozukluklarında kalıcı olarak sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir.
Dikkat eksikliği olan ya da dikkati, uyanıklığı azaltan bir ilacı kullananlarda etkilenme süresince belgenin alınması kararı verilebilir.Bu dönemde kişinin araç kullanmaması gerektiği bildirilmeli. Ayrıca kişiden bu dönemlerde araç kullanmayacağını taahhüt ettiğini belirten imzalı bir belge alınmalı.
avatar
ibrahim uyanık
Gedikli Üye
Gedikli Üye
Mesaj Sayısı : 213
Yaş : 43
Şehir : eskişehir
Puan : 1
Puanlar : 327
Kayıt tarihi : 22/07/10

Geri: Ruhsal hastalıklar ve ehliyet alımı

Bir 05/08/17, 02:41 am
hekiminiz ile görüşüp ehliyet alımı için onay alırsanız aile hekiminden psikiyatri kontrol için sağlık kurulundan sürücü olur raporu almanız gerekmektedir . 6 Aylık yada yıllık periyodlarla sağlık kontrolünden geçme şartı ile sürücü olur belgesi verilir .
Sayfa başına dön
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz